Monday, March 30, 2015

Welcome on board : Introduction

***โปรดทำความเข้าใจก่อนอ่าน***

1. "Welcome on board" จัดทำขึ้นมาโดยคำแนะนำของอาจารย์เกรียงไกร ทองชื่นจิต อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศของโรงเรียนราชีนีบูรณะ จ.นครปฐม เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้านวิชาภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียนราชีนีบูรณะ จ.นครปฐม และสำหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป ห้ามมิให้ทำการดัดแปลง ตัดต่อ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต


2. Safety Demo ชุดนี้ จัดทำโดยสายการบิน Virgin America ผู้เขียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้น หากเพียงแต่นำมาเป็นข้อมูลใช้ในการเขียนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการบินเท่านั้น


3. อุปกรณ์นิรภัยและทางออกในกรณีฉุกเฉินที่เห็นใน 
Safety Demo ชุดนี้ ใช้ได้เฉพาะเครื่องบินรุ่นที่สายการบิน Virgin America  ใช้บินเท่านั้น ผู้อ่านควรให้ความสนใจในการดู safety demo ทุกครั้งที่บินกับสายการบินอื่นๆ เนื่องจากแต่ละสายการบินนั้นใช้เครื่องบินต่างรุ่นกัน ทางออกฉุกเฉินรวมไปถึงอุปกรณ์นิรภัยต่างๆที่ใช้ในยามฉุกเฉินนั้นอาจไม่เหมือนกัน

4. ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผู้อ่านจะได้เกร็ดความรู้ไม่มากก็น้อยทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปในเรื่องของการบิน ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอให้ผู้อ่านทุกท่านที่ต้องเดินทางไป-กลับโดยเครื่องบิน มีความราบรื่นและปลอดภัยตลอดการเดินทาง "Safe flight always" ~


......................................


เพิ่งจะมีโอกาสได้ดู วีดีโอสาธิตการใช้อุปกรณ์นิรภัยและทางออกในกรณีฉุกเฉิน(safety demo) ของสายการบิน Virgin America โดยการแนะนำของอาจารย์เกรียงไกร ทองชื่นจิต เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง อาจารย์เห็นว่าพี่น่าจะสามารถทำสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์กับน้องๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการบิน พี่เลยเขียนคอลั่ม "Welcome on board" นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการบิน โดยที่พี่จะเน้นเรื่อง "safety demo" เป็นหลัก เนื้อหาทั้งหมดจะมาจาก safety demo ของสายการบิน Virgin America ความยาวทั้งหมด 04.59 นาที

ใครที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินมาบ้างแล้ว เมื่อผู้โดยสารทุกคนขึ้นเครื่องครบแล้ว ปิดประตูเครื่องบินแล้ว จะถึงช่วงเวลาสำคัญที่ผู้โดยสารทุกคนควรให้ความสนใจให้มากที่สุด คือการดู "safety demo" ทั้งแบบเป็นวีดีโอ หรือบางสายการบินใช้ลูกเรือมายืนสาธิตเองเลย ช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีนี่แหละที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารทุกคนในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มีใครรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เครื่องบินขึ้น-ลง หากผู้โดยสารทุกคนให้ความสนใจกับ "safety demo" แล้ว เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ผู้โดยสารไม่เพียงแต่ดูแลตัวเองได้ แต่ยังสามารถช่วยคนอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน

คอลั่ม "Welcome on board" จะมีทั้งหมด 8 ตอนด้วยกัน แบ่งตามเนื้อเรื่องของ "safety demo" ซึ่งพี่จะสอดแทรกความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ใช้ในวีดีโอนี้ พร้อมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ safety on board รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ที่จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของความปลอดภัยกับการบิน ปิดท้ายด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษทดสอบความเข้าใจของน้องๆในแต่ละตอน เรามาดูภาพรวมของทั้ง 8 ตอนกัน

ตอนที่ 1 Are you ready?
ตอนที่ 2 Put your seat belt on
ตอนที่ 3 Turn it off
ตอนที่ 4 Breath normally
ตอนที่ 5 Life jacket under your seat
ตอนที่ 6 Evacuate Evacuate
ตอนที่ 7 Don't you do it
ตอนที่ 8 Thank you for your attention

8 ตอนเท่านั้นสำหรับคอลั่ม "Welcome on board" พร้อมมั๊ยกับ ตอนที่ 1 Are you ready? แล้วเจอกันเร็วๆนี้


Safety Demo by Virgin America

Video Credit : Virgin America


No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment. ^^